PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage the government" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do rządzenia
  1. encourage czasownik + government rzeczownik
    Luźna kolokacja

    More important, they encouraged the Soviet government to do the same.