"early legend" — Słownik kolokacji angielskich

early legend kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna legenda
  1. early przymiotnik + legend rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His actions earned him the Bronze Star and made him another of Pararescue's early legends.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo