"legend" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

legend rzeczownik

rzeczownik + legend
Kolokacji: 57
John Legend • Legend of Zelda • family legend • folk legend • jazz legend • ...
legend + rzeczownik
Kolokacji: 7
Legends Publishing • Legends Field • Legend Award • Legends series • Legends Tour • ...
legend + czasownik
Kolokacji: 52
legend tells • legend says • legend states • legend goes • legend holds • legend claims • legend surrounding • ...
czasownik + legend
Kolokacji: 14
include legends • legend associated • legend recorded • give to the legend • legend related • ...
przymiotnik + legend
Kolokacji: 68
local legend • urban legend • Arthurian legend • ancient legend • popular legend • old legend • medieval legend • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. local legend = miejscowa legenda local legend
2. urban legend = miejska legenda urban legend
4. ancient legend = starożytna legenda ancient legend
5. popular legend = popularna legenda popular legend
6. old legend = stara legenda old legend
7. medieval legend = średniowieczna legenda medieval legend
8. American legend = Amerykańska legenda American legend
9. Greek legend = Grecka legenda Greek legend
10. Irish legend = Irlandzka legenda Irish legend
przyimek + legend
Kolokacji: 14
into legend • of legend • in legend • from legends • by legend • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.