"early confrontation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna konfrontacja
  1. early przymiotnik + confrontation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    An early confrontation avoids a later war, if we learn anything from history.

powered by  eTutor logo