"dull book" — Słownik kolokacji angielskich

dull book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nudna książka
  1. dull przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He wrote a few dull books with western settings in the following years but remained stuck in his "poor boy makes good" formula.

    Podobne kolokacje: