ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"drawn mainly" — Słownik kolokacji angielskich

drawn mainly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): narysowany głównie
  1. draw czasownik + mainly przysłówek
    Silna kolokacja

    But what mainly drew William's attention was the great big eye.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo