PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"directly opposed" — Słownik kolokacji angielskich

directly opposed kolokacja
Popularniejsza odmiana: directly oppose
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednio sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + directly przysłówek
    Luźna kolokacja

    This was the first time the federal government had been directly opposed.