"direct lie" — Słownik kolokacji angielskich

direct lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednie kłamstwo
  1. direct przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There's no direct lie, except that the Soviets say they didn't have anything to do with it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo