PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic encounter" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowne spotkanie
  1. diplomatic przymiotnik + encounter rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The bishop's household stood to watch them depart, warily content with one diplomatic encounter successfully accomplished.