Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"encounter" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

encounter rzeczownik

rzeczownik + encounter
Kolokacji: 13
chance encounter • Encounter of the Third Kind • combat encounter • animal encounter • UFO encounter • ...
encounter + rzeczownik
Kolokacji: 3
encounter group • encounter session • encounter killing
encounter + czasownik
Kolokacji: 20
encounter takes • encounter occurs • encounter leads • encounter comes • encounter ends • ...
czasownik + encounter
Kolokacji: 13
describe one's encounter • survive the encounter • avoid encounters • recall one's encounter • remember one's encounter • ...
przymiotnik + encounter
Kolokacji: 147
sexual encounter • close encounter • brief encounter • previous encounter • early encounter • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. sexual encounter = seksualne spotkanie sexual encounter
4. previous encounter = przedwczesne spotkanie previous encounter
5. early encounter = wczesne spotkanie early encounter
6. violent encounter = gwałtowne spotkanie violent encounter
7. final encounter = ostatnie spotkanie final encounter
8. initial encounter = spotkanie pierwszej litery initial encounter
9. personal encounter = prywatne spotkanie personal encounter
10. romantic encounter = spotkanie romantyka romantic encounter
11. random encounter = przypadkowe spotkanie random encounter
12. recent encounter = niedawne spotkanie recent encounter
13. face-to-face encounter = bezpośrednie spotkanie face-to-face encounter
14. casual encounter = spotkanie pracującego dorywczo casual encounter
przyimek + encounter
Kolokacji: 18
of encounters • from one's encounter • during one's encounter • about one's encounter • for encounters • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.