PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"deliberately send" — Słownik kolokacji angielskich

deliberately send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozmyślnie wyślij
  1. send czasownik + deliberately przysłówek
    Luźna kolokacja

    I think he was deliberately sent to us with a message.

powered by  eTutor logo