"deliberately avoid" — Słownik kolokacji angielskich

deliberately avoid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozmyślnie uniknij
  1. avoid czasownik + deliberately przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Was she deliberately avoiding him, or had something happened to her?

powered by  eTutor logo