"deliberately try" — Słownik kolokacji angielskich

deliberately try kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozmyślnie spróbuj
  1. try czasownik + deliberately przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Why would I deliberately try to make things for you?

powered by  eTutor logo