"deliberately choose" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozmyślnie wybierz
  1. choose czasownik + deliberately przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Why would anyone deliberately choose a form older than her true age?

powered by  eTutor logo