"definitely got" — Słownik kolokacji angielskich

definitely got kolokacja
Popularniejsza odmiana: definitely get
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pewnością dostać
  1. get czasownik + definitely przysłówek
    Luźna kolokacja

    So you definitely get more time and attention from your doctor.

powered by  eTutor logo