"definitely get" — Słownik kolokacji angielskich

definitely get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pewnością dostań
  1. get czasownik + definitely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    So you definitely get more time and attention from your doctor.

powered by  eTutor logo