"decent money" — Słownik kolokacji angielskich

decent money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyzwoite pieniądze
  1. decent przymiotnik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Except for those who work on one of the 752 farms, a plant job is the only way to make decent money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo