"decent" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

decent przymiotnik

decent + rzeczownik
Kolokacji: 183
decent man • decent job • decent people • Decent Cartoon Cassidy • decent meal • decent life • decent person • decent thing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
1. decent man = przyzwoity człowiek decent man
2. decent job = przyzwoita praca decent job
3. decent people = przyzwoici ludzie decent people
4. Decent Cartoon Cassidy = Przyzwoity Cassidy rysunkowy Decent Cartoon Cassidy
5. decent meal = porządny posiłek decent meal
6. decent life = przyzwoite życie decent life
7. decent person = przyzwoita osoba decent person
8. decent thing = przyzwoita rzecz decent thing
9. decent living = przyzwoite życie decent living
10. decent place = przyzwoite miejsce decent place
11. decent housing = przyzwoite warunki mieszkaniowe decent housing
12. decent food = całkiem dobre jedzenie decent food
13. decent wage = przyzwoite zarobki decent wage
14. decent amount = przyzwoita ilość decent amount
15. decent chance = przyzwoita szansa decent chance
16. decent guy = miły gość decent guy
18. decent burial = przyzwoity pogrzeb decent burial
19. decent woman = przyzwoita kobieta decent woman
20. decent sort = przyzwoity rodzaj decent sort
21. decent education = całkiem dobra edukacja decent education
22. decent folk = przyzwoici ludzie decent folk
23. decent price = przyzwoita cena decent price
24. decent fellow = przyzwoity facet decent fellow
25. decent standard = przyzwoity standard decent standard
26. decent being = przyzwoity będąc decent being
27. decent night = przyzwoita noc decent night
28. decent clothes = przyzwoite ubranie decent clothes
29. decent citizen = przyzwoity obywatel decent citizen
30. decent society = przyzwoite społeczeństwo decent society
przysłówek + decent
Kolokacji: 11
pretty decent • fairly decent • most decent • perfectly decent • halfway decent • ...
decent + przyimek
Kolokacji: 5
decent of • decent to • decent for • decent in • decent about

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.