"create a season" — Słownik kolokacji angielskich

create a season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz porę roku
  1. create czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    If Catholic clerics feel that charges of pedophilia have created an open season on them, they have only themselves to blame.

powered by  eTutor logo