"contribute the song" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: contribute songs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeznacz piosenkę
  1. contribute czasownik + song rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many of the shows to which he contributed songs also had very long runs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo