"contain tons" — Słownik kolokacji angielskich

contain tons kolokacja
Popularniejsza odmiana: contain several tons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj tony
  1. contain czasownik + ton rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Each pile contains four to six tons of dried leaves.