"contain concentrations" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj koncentracje
  1. contain czasownik + concentration rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The area contains the largest concentration of people in the state.

powered by  eTutor logo