"break one's concentration" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "break one's concentration" po angielsku

"break one's concentration" — Słownik kolokacji angielskich

break one's concentration kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbijać czyjś koncentracja
  1. break czasownik + concentration rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It would break the audience's concentration, pull them out of the movie.

powered by  eTutor logo