"contain alcohol" — Słownik kolokacji angielskich

contain alcohol kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj alkohol
  1. contain czasownik + alcohol rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The liquid form of this product may contain alcohol or sugar.