"serve alcohol" — Słownik kolokacji angielskich

serve alcohol kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj alkohol
  1. serve czasownik + alcohol rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The inn does not serve alcohol but guests are free to bring their own.

    Podobne kolokacje: