"celebrate one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świętować czyjś książka
  1. celebrate czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Celebrating Dominick Dunne's new book, at the Four Seasons, April 13.

powered by  eTutor logo