"buy contracts" — Słownik kolokacji angielskich

buy contracts kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy one's contract
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup umowy
  1. buy czasownik + contract rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They'd heard a lot about me, and wanted to buy my contract.

powered by  eTutor logo