"buy one's contract" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's contract kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś umowa
  1. buy czasownik + contract rzeczownik
    Silna kolokacja

    They'd heard a lot about me, and wanted to buy my contract.

powered by  eTutor logo