KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"buy one's contract" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's contract kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś umowa
  1. buy czasownik + contract rzeczownik
    Silna kolokacja

    They'd heard a lot about me, and wanted to buy my contract.