ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"build large" — Słownik kolokacji angielskich

build large kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): budować duży
  1. build czasownik + large przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    They were built large enough to give wealthy families homes with light, air, and space.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo