ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"build" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

build czasownik

build + rzeczownik
Kolokacji: 414
build confidence • build momentum • build strength • build support • build ships • build relationships • build roads • build capacity • ...
czasownik + build
Kolokacji: 92
help build • begin building • start building • propose building • believed to have been built • say to have been built • enable to build • ...
build + przyimek
Kolokacji: 91
build up • built around • built upon • build out • built atop • ...
build + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 153
originally built • newly built • specially built • powerfully built • solidly built • built nearby • built entirely • slightly built • slowly build • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
2. newly built = nowo zbudować newly built
3. built entirely = zbudowany całkowicie built entirely
4. specially built = specjalnie zbudowany specially built
6. solidly built = dobrze zbudowany solidly built
7. built nearby = zbudowany blisko built nearby
9. slightly built = delikatnie zbudowany slightly built
11. actually built = faktycznie zbudować actually built
14. built primarily = zbudowany pierwotnie built primarily
15. built mainly = zbudowany głównie built mainly
16. largely built = w dużej mierze zbudować largely built
17. initially built = początkowo zbudować initially built
18. well built = dobrze zbudować well built
20. built later = zbudowany później built later
21. heavily built = zwalisty heavily built
23. built directly = zbudowany bezpośrednio built directly
25. partly built = częściowo zbudować partly built
26. built right = prawo zabudowy built right
27. once built = kiedyś zbudować once built
28. partially built = częściowo zbudować partially built
29. built further = zbudowany dalej built further
32. lightly built = lekko zbudować lightly built
34. finally built = w końcu zbudować finally built
35. built sometime = zbudowany kiedyś built sometime
36. built shortly = zbudowany wkrótce built shortly
37. sturdily built = mocno zbudowany sturdily built
38. simply build = po prostu zbuduj simply build
39. locally built = w okolicy zbudować locally built
42. hastily built = pośpiesznie zbudować hastily built
43. generally built = ogólnie zbudować generally built
45. privately built = prywatnie zbudować privately built
46. carefully built = ostrożnie zbudować carefully built
47. completely built = całkowicie zbudować completely built
48. build high = budować wysoki build high

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.