"be cut out to be something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "be cut out to be something" po angielsku

be cut out for something
be cut out to be something

idiom
  1. być stworzonym do czegoś (np. do jakiejś pracy), nadawać się do czegoś, być urodzonym (np.artystą)
    He's cut out for this job. (On nadaje się do tej pracy.)
    I'm not cut out for a lawyer. I want to be an artist. (Nie jestem stworzony do bycia prawnikiem. Chcę być artystą.)

podobne do "be cut out to be something" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "be cut out to be something" po polsku

czasownik
jest (forma czasownika "be") = is
(forma czasownika "be") = are
będąc (forma imiesłowu czasu teraźniejszego czasownika "be", używane, by pokazać powód czegoś) = being
przyimek
rzeczownik
przymiotnik
be = icky

powered by  eTutor logo