"avoid one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

avoid one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): unikać czyjś oczy
  1. avoid czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But I could only avoid the girl's eyes and say nothing more.

    Podobne kolokacje: