"automatically locked" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: automatically lock
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): automatycznie zamknąć na klucz
  1. lock czasownik + automatically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I closed the door behind us, and it locked automatically.

powered by  eTutor logo