ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"automatically focus" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): automatycznie nacisk
  1. focus czasownik + automatically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The photographer simply pushed a button on the lens for it to focus automatically.

powered by  eTutor logo