"alien setting" — Słownik kolokacji angielskich

alien setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obce ustawienie
  1. alien przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Known for his detailed rendering of alien settings, he is scouting locations, so to speak.

    Podobne kolokacje: