"alien species" — Słownik kolokacji angielskich

alien species kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obcy gatunek
  1. alien przymiotnik + species rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In other words, he is a king to some alien species.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo