"alien world" — Słownik kolokacji angielskich

alien world kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obcy świat
  1. alien przymiotnik + world rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It seemed as though he had been in the odd, alien world for months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo