PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address people" — Słownik kolokacji angielskich

address people kolokacja
Popularniejsza odmiana: address the people
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzie adresu
  1. address czasownik + people rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But we also have to address young people to get them on board.