PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address groups" — Słownik kolokacji angielskich

address groups kolokacja
Popularniejsza odmiana: address the group
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): grupy adresowe
  1. address czasownik + group rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On Sunday morning, with a sense that time was running out, various men stood up to address the group.