PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address the group" — Słownik kolokacji angielskich

address the group kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaadresuj grupę
  1. address czasownik + group rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On Sunday morning, with a sense that time was running out, various men stood up to address the group.