"actually pull" — Słownik kolokacji angielskich

actually pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie pociągnij
  1. pull czasownik + actually przysłówek
    Zwykła kolokacja

    But I had someone else in mind to actually pull the trigger.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo