PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Public concern" — Słownik kolokacji angielskich

Public concern kolokacja
Popularniejsza odmiana: public concern
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Społeczne zainteresowanie
  1. public przymiotnik + concern rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He said the company changed its policy in response to public concerns.