"public concern" — Słownik kolokacji angielskich

public concern kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczne zainteresowanie
  1. public przymiotnik + concern rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He said the company changed its policy in response to public concerns.

powered by  eTutor logo