"major concern" — Słownik kolokacji angielskich

major concern kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważna obawa
  1. major przymiotnik + concern rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But disease was not her major concern at the moment.