"Native religion" — Słownik kolokacji angielskich

Native religion kolokacja
Popularniejsza odmiana: native religion
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Tubylcza religia
  1. native przymiotnik + religion rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They were usually expected to practice Christianity rather than native religions.

powered by  eTutor logo