BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"native religion" — Słownik kolokacji angielskich

native religion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tubylcza religia
  1. native przymiotnik + religion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They were usually expected to practice Christianity rather than native religions.

powered by  eTutor logo