BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"traditional religion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tradycyjna religia
  1. traditional przymiotnik + religion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Perhaps, he said, young people are looking to break with the traditional religion of their parents.

powered by  eTutor logo