BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"religion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

religion rzeczownik

rzeczownik + religion
Kolokacji: 14
world religion • state religion • minority religion • folk religion • majority religion • ...
religion + rzeczownik
Kolokacji: 14
religion class • religion department • religion editor • religion clause • Religion Foundation • ...
religion + czasownik
Kolokacji: 38
religion makes • religion plays • religion tells • religion teaches • religion includes • ...
czasownik + religion
Kolokacji: 69
follow religions • teach religion • study religion • get religion • use religion • ...
przymiotnik + religion
Kolokacji: 121
traditional religion • official religion • comparative religion • ancient religion • major religion • different religion • new religion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
2. official religion = religia panująca official religion
7. new religion = nowa religia new religion
9. old religion = stara religia old religion
10. dominant religion = religia panująca dominant religion
11. true religion = prawdziwa religia true religion
14. Muslim religion = Religia mahometańska Muslim religion
15. main religion = główna religia main religion
16. particular religion = konkretna religia particular religion
17. monotheistic religion = religia monoteistyczna monotheistic religion
18. great religion = znakomita religia great religion
19. Roman religion = Rzymianin religia Roman religion
20. predominant religion = dominująca religia predominant religion
23. Islamic religion = Islamska religia Islamic religion
26. large religion = duża religia large religion
  • They were usually expected to practice Christianity rather than native religions.
  • A study in the native religions of the western continent.
  • They did have sacred places and gods, just like any other native religion.
  • As a result of slow development, "it became a native religion.
  • The beliefs of the rest are centered on the native religions.
  • They could accept it without giving up one iota of their own native religion.
  • In Native American religion the land they worship on is very important.
  • It was ancient beyond reckoning but even so had not found its way into native religion in any form I recognized.
  • There was never one universal Native American religion or spiritual system.
  • "People hope to find in Native American religions the innocence that they themselves have lost."
29. Chinese religion = Chińska religia Chinese religion
31. established religion = religia państwowa established religion
przyimek + religion
Kolokacji: 25
between religion • about religion • of religion • against religion • on religion • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.