"Military spending" — Słownik kolokacji angielskich

Military spending kolokacja
Popularniejsza odmiana: military spending
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wydatki wojskowe
  1. military przymiotnik + spending rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Military spending in and of itself doesn't really tell us much.

powered by  eTutor logo