"Major landmark" — Słownik kolokacji angielskich

Major landmark kolokacja
Popularniejsza odmiana: major landmark
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ważny punkt orientacyjny
  1. major przymiotnik + landmark rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The church is now a major landmark for people to visit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo